2016

4 Novanm, 2016

Nan 3 Novanm, 2016, Manatee, Taylor ak Wakulla konte sa yo te ajoute sou Nimewo pou FEMA Dezas Rekiperasyon 4280 - (DUA) - pou Siklòn Hermine. Tanpri gade anba la pou plis lòt konte sa ki montre an wouj yo.

FEMA Dezas Rekiperasyon Nimewo 4280-DR

Siklòn Hermine

Dat Deklarasyon Dezas la: 09/28/16

Dènye dat pou aplike pou asistans: 10/31/2016 - Citrus, Dixie, Hernando, Hillsborough, Leon, Levy, Pasco, ak Pinellas konte yo.

Dènye dat pou aplike pou asistans: 12/5/16 - Manatee, Taylor ak Wakulla konte yo.

Dat dezas la: 08/31/2016 - 09/11/2016

 

28 Oktòb, 2016

Nan 28 Oktòb, 2016, Nassau ak Seminole konte sa yo te ajoute sou Nimewo pou FEMA Dezas Rekiperasyon 4283 - (DUA) - pou Siklòn Matye a.

Dènye dat pou aplike pou asistans: 28 Novanm, 2016

Dat dezas la: 3 Oktòb, 2016

 

27 Oktòb, 2016

Mizajou pou Dezas Asistans Chomaj

Nan 24 Oktòb 2016, yo te ajoute Duval konte sou Nimewo pou FEMA Dezas Rekiperasyon 4283 - (DUA) - pou Siklòn Matye a.

Dènye dat pou aplike pou asistans: 23 Novanm, 2016

Dat dezas la: 3 Oktòb, 2016

Nan 20 Oktòb, 2016, Brevard ak Indian River konte sa yo te ajoute sou Nimewo pou FEMA Dezas Rekiperasyon 4283 - (DUA) - pou Siklòn Matye a.

Dènye dat pou aplike pou asistans: 21 Novanm, 2016

Dat dezas la: 3 Oktòb, 2016

Nan 8 Oktòb, 2016, Prezidan Obama te siyen Federal Asistans Deklarasyon Dezas la pou konte sa yo: Flagler, St John, Volusia, ak Putnam.

FEMA Dezas Rekiperasyon Nimewo - 4283 –DR

Siklòn Matye

Dat Deklarasyon Dezas la: 8 Oktòb, 2016
Dènye dat pou aplike pou asistans: 18 Novanm, 2016

Dat Dezas la: 3 Oktòb, 2016

 

30 Septanm, 2016  

Mizajou pou Asistans Dezas Chomaj la

Nan 28 Sèptanm, 2016, Prezidan Obama te siyen Federal Asistans Deklarasyon  Dezas la pou konte sa yo: Citrus, Dixie, Hernando, Hillsborough, Leon, Levy, Pasco, ak Pinellas.

FEMA Dezas Rekiperasyon Nimewo - 4280-DR

Siklòn Hermine

Dat Deklarasyon Dezas la: 09/28/16

Dènye dat pou aplike pou asistans: 10/31/2016

Dat Dezas la: 08/31/2016 – 09/11/2016 

Pou fè yon reklamasyon pou DUA, moun kap fè reklamasyon yo kounye a gen opsyon pou yo ranpli sou entènèt nan https://connect.myflorida.com/Claimant/Core/Login.ASPX, oswa rele 1-800-681-8102 pou asistans pou ranpli yon reklamasyon. Orè operasyon yo se 8:00 a.m. jiska 5:00 P.M. EST, Lendi jiska Vandredi.

 

 

 

 

 

 

 

Apliké pou
Bénéfis la

Si ou pèdi travay ou?

Si ou pap travay?

Kòmanse aplikasyon nan CONNECT


CONNECT Login -  CREOLE

Kesyon yo poze souvan

Ki Jan Pou Contakté Nou

Voye email ba ou agent nan Assistans chomaj la

Aide pou Assistans chomaj la
1-800-204-2418

Liy Dirèk Chomaj Apèl Odyans
1-800-732-8212

Line pou reporté fraud
1-800-342-9909

Fwod nan Asistans Reyanbochaj se yon krim 3yèm degre. Chak ofans ka pini pa apeprè 5 ane prizon e jiska $5,000 amann.

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel